Přihláška | Nejlepší diplomová práce

Formulář byl v pořádku uložen, děkujeme. Za okamžik budete přesměrování na úvodní stránku.

Autor práce:

Vedoucí práce:

Přihlašovaná práce:

Přílohy:

Vybrat soubor Diplomová práce*
Vybrat soubor Vyjádření vedoucího diplomové práce
Vybrat soubor Seznam publikačních výstupů autora
Vybrat soubory Další

Zaškrtnutím tohoto pole přihlašujete svou práci i do kategorie Průmysl 4.0 – digitalizace v průmyslové výrobě. Do této kategorie spadají témata jako kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty, kybernetika a umělá inteligence.

* povinná pole

Autor podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.cenasiemens.cz, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.