Přihláška | Nejlepší disertační práce

Formulář byl v pořádku uložen, děkujeme. Za okamžik budete přesměrování na úvodní stránku.

Autor práce:

Vedoucí práce:

Přihlašovaná práce:

Přílohy:

Vybrat soubor Disertační práce*
Vybrat soubor Seznam publikačních výstupů autora *
Vybrat soubor Vyjádření vedoucího disertační práce
Vybrat soubor Vlastní podíl a přínos v rámci publikací *
Vybrat soubory Další

Zaškrtnutím tohoto pole přihlašujete svou práci i do kategorie Průmysl 4.0 – digitalizace v průmyslové výrobě. Do této kategorie spadají témata jako kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty, kybernetika a umělá inteligence.

Zaškrtnutím tohoto pole přihlašujete svou práci i do kategorie Nejlepší absolventská práce zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Infrastruktura a energetika. Do této oblasti tematicky spadají zejména chytré sítě, výroba, přenos a akumulace elektrické energie, snižování emisí, obnovitelné zdroje energie, řešení pro elektromobilitu (se zaměřením na řízení dobíjení, dobíjecí infrastrukturu a vehicle to grid), kybernetická bezpečnost, automatizace a digitalizace přenosové a distribuční soustavy, automatizace a řídicí systémy budov, HVAC systémy, požární bezpečnost a bezpečnostní technologie.

* povinná pole

Autor podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.cenasiemens.cz, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.