Přihláška | Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Formulář byl v pořádku uložen, děkujeme. Za okamžik budete přesměrování na úvodní stránku.Autor/autorský tým

Vedoucí týmu:

 %

Další autor

 Smazat autora
 %

Přihlašovaná práce:

Přílohy:

Vybrat soubor Navrhovaná práce*
Vybrat soubor Doklady o prvním zveřejnění práce a doložené citační ohlasy* Pokud přihlašovaný tým neodpovídá týmu v publikacích, je třeba dodání vysvětlení, proč to tak není
Vybrat soubor Čestné prohlášení* Pokud má přihlašovaný tým ženu starší 40 let s dětmi, je třeba dodat čestné prohlášení.
Vybrat soubory Další
* povinná pole

Autor podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.cenasiemens.cz, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.