Přihláška | Ocenění za překonání překážek při studiu

Formulář byl v pořádku uložen, děkujeme. Za okamžik budete přesměrování na úvodní stránku.

Navrhovatel:

Navrhovaný:

Přílohy:

Vybrat soubor Co se studentovi podařilo? (max. 1 normostrana - 1500 znaků) *
(Včas dokončit studium; dosáhnout mimořádných studijních výsledků; reprezentovat školu, a pod.)
Vybrat soubor Jaké překážky musel student překonat? (max. 1 normostrana - 1500 znaků) *
(S jakými potížemi se student kvůli své zdravotní sitaci potýkal?)
Vybrat soubor Jaké má student zdravotní potíže? (max. 1 normostrana - 1500 znaků) *
Vybrat soubory Další
* povinná pole

Autor podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.cenasiemens.cz, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.